Stage 1: Pombal > Ansião - Stage Result

Thursday 16th July 2015

1. ua
KLEPIKOV Illya
ISD Continental Team
03:29:36
2. ru
ZHURAVLEV Vadim
0:21
3. pt
MARTINGIL Cesar
-