Stage 2: Lucena > Daet - Stage Result

Friday 19th February 2016

1. kz
ZEMLYAKOV Oleg
Vino 4ever SKO
05:08:48
2. kz
GIDICH Yevgeniy
Vino 4ever SKO
0:16
3. au
EWART Jesse
7 Eleven-Sava RBP
-